Табелу са резултатима Конкурса за су/финансирање пројаката и програма у области културе можете преузети овде