Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2023- 815 од 26.07.2023. године прихватио предлог (закључак) Комисије за вредновање пројеката аматерског стваралаштва  у области културе поводом расписаног Јавног конкурса за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва  у области културе за 2023. годину.

Решење и Табелу можете преузети овде