Kомисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва (Комисија) је, на седници одржаној 04.04.2016. године, констатовала да је у предвиђеном року Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2016. години поднето девет предлога пројеката.

Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину за пројекте ромских организација предвиђено 3.000.000,00 динара, а укупан износ тражених средстава по пројектима је већи од расположивих средстава и износи 3.800.550,00 динара.

На основу појединачног вредновања квалитета пројеката и повезаности пројектних активности са стратешким приоритетима града Панчева у процесу друштвене интеграције Рома и Ромкиња, имајући у виду расположива средства за ове намене у буџету града Панчева, Комисија је сачинила следећу ранг листу са предлогом за корекције буџета пројеката:

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА
НА КОНКУРС ЗА ПРОЈЕКТЕ РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2016. ГОДИНИ

1.Омладински културни центар – Сурчин
Талентовани млади Роми
тражена средства: 482.800,00
одобрена средства: 450.000,00

2.Удружење грађана “Рома и Румуна -МЛАДОСТ”- Вајска
Каријерни инфо кутак за младе Роме и Ромкиње -пилот пројекат за град Панчево
тражена средства: 446.000,00
одобрена средства: 400.000,00

3.Центар за едукативно укључивање-ЦЕУ центар – Стара Пазова
Упишимо средње школе
тражена средства:430.000,00
одобрена средства:400.000,00

4.Удружење “Ррота” Чуруг
Репродуктивно здравље младих Рома и Ромкиња у граду Панчеву
тражена средства:489.000,00
одобрена средства:389.000,00

5.Удружење грађана “Ромкиње у Декади” – Чуруг
Превенција болести зависности код младих Рома и Ромкиња у граду Панчеву
тражена средства:489.000,00
одобрена средства:389.000,00

6.Регионално удружење “Рома рестарт” – Београд
Економска инклузија и оснаживање младих Ромкиња у Панчеву
тражена средства:497.000,00
одобрена средства:350.000,00

7.Романо ило Белегиш-Белегиш
Економско оснаживање Рома и Ромкиња
тражена средства:491.000,00
одобрена средства:250.000,00

8.Удружење “Нова +” – Панчево
Превенција и подршка вишеструко маргинализованим Ромима
тражена средства:225.750,00
одобрена средства:180.000,00

9.Ромска заједница Б. Н. Село
Административни пресек комплетног стања на терену
тражена средства:250.000,00
одобрена средства:150.000,00

УКУПНО
тражена средства: 3.800.550,00
одобрена средства:2.958.000,00

Напомена: Пројекти под редним бројевима 6. и 7. су тематски слични, а поједине пројектне активности се преклапају, те Комисија препоручује Регионалном удружењу “Рома рестарт” – Београд и “Романо ило Белегиш”-Белегиш да у процесу реализације пројекат, кроз сарадњу изврше рационализацију планираних активности.

Председница Комисије

Сузана Јовановић, дипл. социјални радник
чланица Градског већа града Панчева