Градоначелник града Панчева је Решењем  број: II-06-020-2/2017-781 од 09.10.2017. године прихватио предлог Комисије за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва, а поводом Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2017. години, да се пет предлога пројеката ромских организација цивилног друштва одобре за финансирање-суфинансирање,

Табелу одобрених пројеката можете преузети овде