Rezultati konkursa u oblasti sporta za 2016. godinu (Plan 6).