Резултате конкурса у области спорта града Панчева – План 1 можете погледати овде.