Градоначелник Града Панчева је Решењима од 21.03.2022. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 2