Градоначелник града Панчева је Решењем од 28.12.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 10