Градоначелник града Панчева је Решењима од 25.12.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 9