Градоначелник града Панчева је Решењима од 10.10.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 7