Градоначелник Града Панчева Решењима од 14.01.2022. године одобрио је исплату финансијских средстава из Табеле 1