Градоначелник Града Панчева Решењима од 30.03.2021. године одобрио је исплату средстава из Плана 3