Градоначелник Града Панчева је Решењима од 01.06.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 9