Градоначелник Града Панчева је Решењима од 21.05.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 8