Градоначелник Града Панчева је Решењима од 12.05.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 6