Градоначелник Града Панчева је Решењима од 03.03.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 3