Градоначелник Града Панчева је Решењима од 21.12.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 27