Градоначелник Града Панчева је Решењем од 15.12.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 26