Градоначелник Града Панчева је Решењем од 03.12.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 25