Градоначелник Града Панчева је Решењима од 25.11.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 24