Градоначелник Града Панчева је Решењима од 18.11.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 23