Градоначелник Града Панчева је Решењем од 01.11.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 21