Градоначелник Града Панчева је Решењем од 22.10.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 20