Градоначелник Града Панчева је Решењем од 18.02.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 2