Градоначелник Града Панчева је Решењима од 20.09.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 18