Градоначелник Града Панчева је Решењем од 24.08.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 16