Градоначелник Града Панчева је Решењем од 19.08.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 15