Градоначелник Града Панчева је Решењима од 13.08.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 14