Градоначелник Града Панчева је Решењима од 29.07.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 13