Градоначелник Града Панчева је Решењем од 13.07.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 12