Градоначелник Града Панчева је Решењем од 23.06.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 11