Градоначелник Града Панчева је Решењима од 21.06.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 10