Градоначелник Града Панчева је Решењима од 05.03.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 4