Градоначелник Града Панчева је Решењима од 19.03.2020. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 1