Градоначелник Града Панчева је Решењима од 13.03.2023. године одобрио исплату финансијских средстава из Плана 1