Градоначелник града Панчева је Решењима од 07.12.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Плану 8