Градоначелник Града Панчева је Решењима од 28.01.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 1