Градоначелник Града Панчева је Решењима од 06.03.2020. године  одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 1