Градоначелник града Панчева је Решењима од 07.02.2019. године одобрио исплату финансијских средстава према Табели 1