Градоначелник Града Панчева је Решењима од 26.01.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 1