Gradonačelnik grada Pančeva je Rešenjem od 16.06.2017. godine odobrio sredstva u skladu sa Planom 2