Градоначелник града Панчева је Решењем од 16.06.2017. године одобрио средства у складу са Планом 2