Градоначелник Града Панчева је Решењима од 14.01.2022. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 1