Градоначелник Града Панчева је Решењима од 10.03.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 2