Градоначелник Града Панчева је Решењима од 17.08.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 5