Градоначелник Града Панчева је Решењима од 19.08.2021. године одобрио исплату финансијских средстава из Табеле 7