Град Панчево|grad@pancevo.rs

Резултати јавног позива унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе у 2018. години

/Резултати јавног позива унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење наставе у 2018. години

Градоначелник града Панчева, је дана 10.09.2018. године, разматрао Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-8 од 04.09.2018. године, па је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др. Закон,101/16-др.закон и 47/18) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева (“Службени лист града Панчева” број 25/15 – пречишћен текст и 12/16) донео

З А К Љ У Ч А К

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак  II  Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2018-8 од 04.09.2018. године, а у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Унапређење конкурентности средњих школа, путем побољшања услова за извођење практичне наставе” у 2018. години, који је саставни део овог Закључка.

2018-09-18T07:25:11+00:0012/09/2018|
Величина слова
Контраст