Град Панчево|grad@pancevo.rs

Резултати Јавног позива у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Студентска летња пракса” у 2016. години

/Резултати Јавног позива у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Студентска летња пракса” у 2016. години

Градоначелник града Панчева прихвата Закључак III Савета за запошљавање града Панчева број II-06-06-19/2016-3 од 16. маја 2016. године у вези са реализацијом мере активне политике запошљавања “Студентска летња пракса” у 2016. години.

З А К Љ У Ч А К   III

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење на пријавe првих 45 студената са Листе пријављених студената за учешће у мери “Студентска летња пракса” за 2016. годину, које пријаве су поднете на Јавни позив студентима за учешће у мери “Студентска летња пракса” за 2016. годину.

2018-07-13T14:27:25+00:00 10/06/2016|
Величина слова
Контраст