Градоначелник града Панчева је Решењем број II-06-020-3/2023-620 од 05.06.2023. године  прихватио Предлог одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања са образложењем по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години и одобрава средства у укупном износу од 42.000.000,00 динара на име суфинансирања пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2023. години.

Позивамо све учеснике Конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања, најкасније до 16.06.2023 године, доставе ревидирани буџет, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Документа:

Решење у вези са Предлогом одлуке за расподелу средстава Комисије за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања
Предлог одлуке о расподели средстава по конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години