Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2017-363 од 60.05.2017. године прихватио предлог (закључак) Комисије за вредновање пројекатааматерског стваралаштва у култури поводом расписаног Јавног конкурса за су/финансирање пројеката у областиаматерског стваралаштва у култуие за 2017. годину у укупном износу од 1.404.940,00 динара
Решење са Табелом можете преузети овде